Jeugdwijkdebat van Malburgen groot succes

februari 28, 2019

Jeugdwijkdebat van Malburgen groot succes

Donderdagmiddag 27 februari heeft onder grote publieke belangstelling Het Grote Jeugdwijkdebat van Malburgen plaatsgevonden. Het evenement kreeg ook aandacht in het Jeugdjournaal en andere landelijke media, zoals de jongerenzender FunX. Naast een groot aantal ouders en wijkpartners waren ook burgemeester Marcouch, wethouder Martien Louwers en een aantal raadsleden van de partij. De ruim 40 jongeren van 10 t/m 14 jaar gingen met elkaar in debat over thema’s als gebrekkige voorzieningen voor jongeren in de wijk het belang van meer ouderbetrokkenheid en maatregelen tegen segregatie. Ze presenteerden ook acht sprankelende filmpjes met concrete plannen om de wijk beter te maken. De Jeugdwijkraad gaat nu vier van deze plannen samen met de betreffende jongeren ook daadwerkelijk uitvoeren, in ieder deel van de wijk één. De burgemeester had veel lof voor het initiatief, vindt het een inspirerend voorbeeld voor andere wijken en heeft zijn steun toegezegd voor de verdere realisatie van deze plannen.

Debattoernooi
Het debattoernooi begon met twee voorrondes in vier lokalen en eindigde met een finale in de aula van het Olympus College. In de voorrondes was het mooi om te zien hoe de jongeren midden in een kring van ouders, wijkpartners en lokaal bestuur vol vuur in discussie gingen over mogelijke maatregelen die de wijk kunnen verbeteren met argumenten voor en tegen. De jury, bestaande uit ervaren debaters van het Stedelijk Gymnasium gaven de twee teams van BuurtCampus Noord de meeste punten. Wethouder Martien Louwers vertrok met de woorden ‘In de gemeenteraad zouden ze een voorbeeld aan jullie debat kunnen nemen, misschien zien we jullie terug in de politiek!’ Team Noord A, bestaande uit leerlingen van basisschool Het Mozaïek won uiteindelijk de eerste prijs. Team Noord B, bestaande uit vier leerlingen van de Margarethaschool, won de tweede prijs. Als toegift schitterden ze even later ook in een uitgebreid item op het Jeugdjournaal van de NOS.

Buurtacties
Op advies van de deskundige wijkjury gaat de Jeugdwijkraad nu eerst haar schouders zetten onder de realisatie van een vakantiekamp op Stadsblokken met jongeren vanuit de Malburcht. Zowel in Immerloo als in Malburgen West gaat de Jeugdwijk ondersteuning geven aan een groep jongeren die een nieuwe impuls willen geven aan de jongerenvoorzieningen ter plaatse. In het geval van de jongerenruimte van het nieuwe ‘Huis van de Wijk’ (voorheen de Remix en Prisma) met vormen van zelfbeheer. Bij JC de Fresh in West wordt gezocht naar vormen van ouderparticipatie. Last but not least zal ook vaart worden gemaakt met de realisatie van een jongerenmagazine en vlogs op een eigen YouTube kanaal met in eerste instantie jongeren uit Immerloo. De jury heeft de inschatting gemaakt dat een succesvolle start van deze acties ook de voorwaarden kunnen scheppen voor de uitvoering van de vier resterende plannen. In Oost is dat de upgrade van de bestaande Cruijffcourt en in West is dat de realisatie van een Pannaveld waar al meer dan 15 jaar voor wordt gestreden. In Immerloo wil de jeugd de bosschages langs de Eimerse plas en de N325 omtoveren tot een avonturenbos.

Ervaringen Jeugdwijkraad
Tot slot werden de trekkers van dit initiatief in de bloemetjes gezet. De jeugdwijkraadleden Hicham Kaddar, Morwarid Popalzay, Chisom Okeke en Redouane Ajaid spraken ook hun grote tevredenheid uit over het verloop van dit traject en de inzet van zowel de jongeren als de wijkpartners. Ze waren onder de indruk van wat er op zo’n korte termijn samen in beweging is gebracht en hopen nu samen met Sikko Cleveringa van WijkLab Arnhem dit initiatief verder te kunnen uitbouwen. In de eerste plaats in Malburgen, maar wellicht ook in andere wijken van Arnhem. Volg verdere ontwikkelingen op jeugdwijkraad.nu, Instagram en Facebook.

Foto’s © Zefanja Hoogers

Voor meer informatie, mail met teamleider Sikko Cleveringa op mail@jeugdwijkraad.nu – telefoon 0681592248

Social media

Volg ons op social media

Social media